Konzultační dny pro žáky druhého stupně

Na konzultace je nutné se přihlásit u vyučujícího vždy do pátku předcházejícího týdne.

Pro první vstup do budovy školy je nutné předložit čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Formulář je možné vytisknout z webových stránek školy nebo vyzvednout v kanceláři školy.

Bez čestného prohlášení nemůže žák vstoupit do budovy školy.

Konzultační dny jednotlivých předmětů:

PO: MATEMATIKA

ÚT: ČESKÝ JAZYK, DRUHÝ CIZÍ JAZYK, DĚJEPIS

ST: ANGLICKÝ JAZYK

ČT: PŘÍRODNÍ VĚDY (Z,PŘ,CH,F)

čas konzulatce bude upřesněn vyučujícím daného předmětu po přihlášení zájemců