Jak jsme navštívili Evropský dům v Praze

  Evropský dům v Praze slouží široké veřejnosti, aby se mohla blíže seznámit s aktuálními informacemi o EU, či diskutovat o evropských tématech. Vzdělávací program je zde připraven i pro děti.

My šesťáci jsme se proto v průběhu dubna vydali zjistit co nejvíce informací o společenství, jehož jsme součástí. Na počátku jsme viděli Referát o Unii. S kreslenou postavičkou Arnoldem jsme se vypravili přímo do centra dění, do Bruselu a mohli jsme ovlivňovat i děj filmu. Poté jsme se rozdělili do skupin a společně procházeli několik stanovišť, na kterých jsme odpovídali na otázky týkající se právě Unie. V závěrečném shrnutí jsme se museli bez nadsázky pochválit za naše výborné vědomosti a obtěžkáni spoustou studijních materiálů jsme se vláčkem vydali zpět k domovu.