Informace k závěru roku a předávání vysvědčení 30.6.

Vysvědčení se rozdává celé třídě dle časového rozpisu. Všichni žáci, kteří od 11.5. nevstoupili do budovy školy, předloží podepsané čestné prohlášení o bezinfekčnosti.

Společné fotografování tříd bude mimořádně na začátku nového školního roku v září 2020.

Časový rozpis předávání vysvědčení:

6.-7.ročník – 8.00 - 8.30 ( žáci jdou rovnou do své třídy)

1.-3.ročník –  7.45 - 8.45  – sraz na hřišti - čestné prohlášení odevzdají třídní učitelce děti, které nechodily do školy

8.ročník – 8.15 – 8.40 ( žáci jdou rovnou do třídy)

4.-5.ročník – 9.00 - 9.45 : 5.ročník rovnou do třídy, 4.ročník sraz na hřišti -čestné prohlášení odevzdají třídní učitelce děti, které nechodily do školy

9.ročník – 9.30 – rovnou do třídy