Informace k zápisu 2020

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2020 – 2021

ZÁKLADNÍ ŠKOLY DĚČÍN II, KAMENICKÁ 1145

SE KONÁ 17.04. 2020 OD 8.00- 17.00 V PŘÍZEMÍ ŠKOLY

- S SEBOU:
RODNÝ LIST DÍTĚTE A DOKLAD O BYDLIŠTI

ZAPSANÉ DĚTI:
1. DĚTI, KTERÉ DO 31.08.2020 DOVRŠÍ ŠESTI LET

2. NA ŽÁDOST RODIČŮ DĚTI, KTERÉ DOVRŠÍ ŠESTÝ ROK VĚKU DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2020 -2021. (NUTNÉ DOPORUČENÍ SPC NEBO PPP)