Informace k činnosti žáků na druhém stupni od 8.6. 2020

1)      Do konce června pracují všichni žáci distančním způsobem z domova.

2)      V době třídnických hodin (rozpis bude zveřejněn do 4.6.) nebudou úkoly zadávány.

3)      Žáci mají možnost dohodnout si s vyučujícími konzultaci, případně přezkoušení z předmětu, který nezvládají. Žáci, kteří doma nepracovali pravidelně, budou vyzváni, aby doložili své vypracované úkoly.

4)      Na třídnických hodinách (žáci třídy budou rozděleni na dvě poloviny) žáci odevzdají učebnice a vyzvednou si nové. Pokud mají žáci zaplacené sešity na nový školní rok, převezmou si je.

5)      Předání vysvědčení bude provedeno na třídnických hodinách 30.6. 2020 dle časového rozvrhu, který bude zveřejněn v druhé polovině června. 

6)      Při prvním vstupu do školy předloží každý žák prohlášení o bezinfekčnosti, které lze vytisknout z webových stránek nebo vyzvednout v kanceláři školy. Bez prohlášení nelze žáky vpustit do budovy školy. Při pohybu na chodbách a společných prostorách školy jsou žáci povinni nosit roušky. Ve třídě, pokud bude dodržen předepsaný rozestup žáků, mohou žáci roušku sundat. Žáci jsou po celou dobu přítomnosti v budově v určené třídě. Při použití WC dodržují postupy dané dohledem na chodbách.

ŘŠ