Hodnocení práce žáků za druhé pololetí školního roku

Jaké bude vysvědčení?

Vážení rodiče,

Vzhledem k rostoucímu napětí s blížícím se vysvědčením bych Vás rád informoval o postupu hodnocení v naší škole. Hodnocení za druhé pololetí roku se bude řídit doporučením ministerstva školství. Vycházet při hodnocení budeme z prvního pololetí, klasifikace do 10.3. 2020, domácí práce a aktivity žáků. Nepůjde tedy o klasifikaci na základě správně vypracovaných úkolů, ale na základě aktivity a spolupráce dítěte v domácím učení. Pokud žák po celou dobu distančního vyučování nebo jeho převážnou část nepracoval, bude muset předložit své práce příslušným vyučujícím. Nedoloží-li vypracovaná zadání úkolů, bude mu snížena známka v daném předmětu o stupeň i víc, dle okolností.

Shrnutí:

Co může nastat:

1)      Žák v pololetí neprospíval: pokud jeho domácí práce je příkladná, je aktivní a má splněné všechny úkoly, bude hodnocen známkou dostatečně. V opačném případě bude muset vykonávat opravné zkoušky, nebo (pokud se bude jednat o více jak dva předměty) bude žák opakovat ročník.

2)      Žákovi byl zhoršen prospěch oproti pololetí. Výsledek nejen špatné práce ve škole do 10.3., ale i špatné nebo žádné domácí práce.

3)      Žákovi byl zlepšen prospěch oproti pololetí. Výsledek zlepšení ve škole do poloviny března a zároveň aktivní práce v distančním vyučování.