Do Českého ráje cesta příjemná je

V pondělí 16. dubna naši sedmáci a osmáci vyjeli na pobyt do nádherné krajiny Českého ráje.

Po vybalování a kratší procházce se pomocí hry náhodně rozdělili do tří skupin, v nichž setrvali do konce výjezdu. Každá skupina absolvovala každý den jiný program, skupiny se střídaly mezi učiteli. EKO AKTIVITY: Při tomto celodenním programu strávila skupina celý den v areálu kempu a dopoledne stmelovali kolektiv různými hrami. Odpoledne pro změnu lovili různé vodní živočichy. CELODENNÍ VÝLET: Každá skupina navštívila jiná filmová místa, třeba skálu Dračí zub z filmu Jak dostat tatínka do polepšovny. QUESTING A VÝLET DO TURNOVA: Ráno se žáci vydali odpovídat na různé otázky, díky nimž se orientovali v lesích kolem hradu Valdštejna. Po poledním klidu jeli do oblastního muzea v Turnově, jenž se převážně zabývá horninami. Na závěr pobytu učitelé uspořádali menší diskotéku. V Sedmihorkách se všem moc líbilo díky aktivitám, které si pro nás učitelé připravili.

Anna Babičková a Dominika Sejkorová, školní žákovská redakce