DEN ZEMĚ 2019

Den Země 2019

Den Země je svátek, který se slaví od roku 1970 v Americe, a ke kterému se v roce 1990 přidal celý svět (193 zemí). Jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. Proto i všechny aktivity, které letos podnikli naši žáci, vedly k poznávání a ochraně přírody.

Letos byla nabídka velmi pestrá a přinášíme o ní stručné informace.

Do oslav Dne Země se zapojili i naši nejmenší žáčci - prvňáčci si vyzkoušeli stopovanou v lesoparku a druháčci si vyšlápli dokonce až na rozhlednu Sokolí vrch. Přitom se věnovali činnostem na téma příroda.

Žáci 3. tříd poznávali lesní zvířata na programu v Rajských ostrovech a čtvrťáci získávali energii ze stromů na Mariánské louce, kde lovili Bobříky jara.

5. třídy si v rámci oslav Dne Země vyzkoušely novou aktivitu – „Questing – cesta za pokladem“.

Děti se rozdělily do 3 – 4 členných skupin. Každá skupina dostala pracovní list, který je měl díky veršovanému popisu cesty nejen dovést do cíle, ale děti se měly pomocí doplňujících otázek v průběhu putování blíže seznámit s daným místem. Start byl u dětského hřiště v lesoparku pod Kvádrberkem. Nikdo nezabloudil a v cíli na všechny čekala nejen sladká odměna, ale i úžasný výhled z nově opravené Labské stráže.

Tento den šesté ročníky strávily výletem údolím řeky Suché Kamenice. Cílem bylo tímto údolím dojít do obce Arnoltice, přičemž během této cesty nejenže pozorovali přírodu a vnímali její krásu a potřebnost, ale též plnili úkoly. Cesta nebyla náročná a všichni naši žáci ji zvládli bez potíží. Když dorazili do Arnoltic, navštívili místní hřiště a šli se podívat na místní koupaliště (přetvářené na přírodní).

Sedmé třídy zdolaly velký kopec, bloudily, ale nakonec svůj poklad na Kvádrberku našly.

8.A  slavila svátek opravdovou prací-čistili od odpadků břeh Labe z Čertovy Vody do Děčína. Našli zejména plastové lahve a vlhčené ubrousky, před jejichž používání varují!

Zbylé osmičky se na besedě seznámily s ohroženými druhy obojživelníků a plazů, žijících v našem kraji.

Naši nejstarší tradičně absolvovali exkurzi na zdymadlech v Ústí nad Labem, kde se dozvěděli o důležitosti této vodní stavby, prohlédli si vodní elektrárnu a poznali rybí přechod.

Snad tento den a poznatky z něj získané přinesou žákům lepší povědomí o tématu ekologie na naší Zemi.

školní redakce