Den dětí s pohádkou

Kdo zabloudil na konci května na Kvádrberg, mohl se rázem ocitnout v pohádce. Potulovaly se zde různé pohádkové bytosti, které čekaly na malé školáčky, aby jim zadaly různé zábavné úkoly. Těmi bytostmi nebyl nikdo jiný než my, žáci 9. ročníků

Sraz jsme měli u pomníku mezi půl a tři čtvrtě na osm. Stihla jsem to jen tak tak, ale nakonec jsme s partou doběhli včas, už převlečení do kostýmů. Učitelé nám všem rozdali potřeby pro úkoly a pak jsme se všichni rozeběhli na stanoviště, kde nás paní učitelka ještě namalovala a dodělala detaily. Stanovišť bylo čtrnáct, počínaje námi – byly jsme víly – a konče králem a královnou. Na přípravu jsme měly chvilku, a tak jsme rychle vyvěsily plakát stanoviště (trochu nešťastná volba víly Zvonilky) a rozložily karimatku. Za chvilku už se přiřítila první skupinka dětí v doprovodu vodičů.

Akce byla určená prvním, druhým a třetím třídám plus mateřským školkám… nejzlobivější byli asi druháci, ale celkově s dětmi nebyl skoro žádný problém. (Ty úplně nejzlobivější z nich prohnal vlk.) Náš úkol nejdříve spočíval v tom, aby děti sesbíraly korálky rozsypané po zemi a navlékly je na provázek, načež měly zkusit uhádnout naše jména. Brzy nám ale došlo, že úkol zabere příliš času – musely jsme zdržovat další skupinky, než ta předchozí dokončila úkol -, a tak jsme je nechávaly posbírat určitý počet různobarevných korálků a poskládat je pak do tvaru náhrdelníku. (Děti z mateřské školky byly nejlepší – skutečně věřily tomu, že jsme víly.) Přesto to bylo trochu úmorné; než jsme stihly vybalit jídlo z obalu, už za námi běžela další skupinka…

Končili jsme v půl 12. Když odešla poslední skupina, urychleně jsme všechno sbalily a bez nějakých složitostí jsme se rozloučily s učiteli, na hromadu odložily náčiní pro úkol a pak jsme odešly, jako první, brzy nás ale následovali i ostatní. Celkově to byla zábava, počasí bylo pěkné a všichni jsme si to užili – vodiči se sice trochu naběhali a my jsme neměli příliš času na odpočinek, přesto to dopadlo více než dobře.

Johanka Klaudyová – školní žákovská redakce