Čestné prohlášení

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění+ rizikové faktory stanovené ministerstvem zdravotnictví
KE STAŽENÍ (pdf)

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění+ rizikové faktory stanovené ministerstvem zdravotnictví
KE STAŽENÍ (pdf)