Akce na měsíc říjen

Měsíc výjezdů na exkurze, adaptační pobyt a sběrových soutěží.

1.10.     Zahájení zájmové činnosti na škole

1.-5.10. Adaptační pobyt žáků 6. ročníku – Rumburk

1.-5.10. Sedmihorky – 7.ročník + 5.A

1.-12.10.  Sběrový týden – papír, tetrapaky, víčka

1.10.-30.10. Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů

2.10.      Knihovna – exkurze – 2.A,2.B

2.10.      Krajské finále – atletický čtyřboj

5.10.      1.stupeň + ŠD individuální oslava dne

            1. + 9.tř. v rámci projektu „Malý, velký kamarád“ – „Ptačí stezka“– v ZOO

12.10.   Školní žákovská rada – 7.40 hod – jídelna

12.10.    Knihovna – exkurze – 6.B

12.10.   8.ročník – beseda ( 1.hodina – 8.AC, 2.hodina – 8.B)

15.-19.10.   Sedmihorky – 8.+9.ročník + 5.B,C

16.10.   Pivovar – veletrh – 9.ročník ( 8.30 – 11.00), sraz i rozchod na místě

11.10.    Focení prvňáčků

18.10.    Škola 2018 – 8.-9.ročník – PIVOVAR

26.10.   Projektový den – 100 let ČR