9. ročník konzultace ve škole

Informace a přihlašování žáků 9. ročníku na konzultace od 11.5.2020

Vážení rodiče,

nejprve mi dovolte poděkovat Vám za spolupráci během distanční výuky Vašich dětí. Plně si uvědomuji, jak obtížné je pro některé z Vás přinutit „děti“ v tomto věku k systematické domácí práci. Z rozhodnutí MŠMT je umožněn od 11.5. 2020 vstup do školy žákům devátého ročníku z důvodu konzultací k přípravě na přijímací řízení, které budou v průběhu června žáci vykonávat. Tyto konzultace jsou pro žáky dobrovolné, ale po přihlášení se stávají závaznými. Vzhledem k tomu, že se skupiny žáků nesmí slučovat, je nutné, aby žáci docházeli ve stanovené dny v přihlášeném počtu. Termín na přihlášení dítěte do skupiny je stanoven ministrem školství na 7.5. 2020. Později přihlásit žáka do skupiny nelze. U skupin se budou střídat vyučující dle možností školy.

Podmínky, za kterých mohou žáci docházet do školy, jsou přílohou tohoto sdělení. Ze zájemců budou vytvořeny skupiny, které budou docházet do školy vždy v úterý a čtvrtek od 8.00 do 12.00. Na dvouhodinových blocích budou vykonávat cvičné přijímací zkoušky z ČJ a M. Přihlášením do skupiny se docházka do školy stává závaznou do doby skládání přijímacích zkoušek.

Upozorňuji, že nadále pro všechny žáky zůstává povinnou distanční výuka, která se tímto zavedením konzultací nemění. Žáci zařazení do skupin budou mít jen ve dnech konzultací posunutý termín odevzdání prací. Konzultace se netýkají žáků, kteří jsou již přijatí na zvolené pokračující studium.

Žáci při příchodu do školy (způsob a vchod bude upřesněn) a po přezutí budou absolvovat zvýšenou osobní hygienu. Po dobu přítomnosti ve škole budou žáci nosit roušky. Z tohoto důvodu je nutné mít k dispozici minimálně dvě roušky na střídání a igelitový sáček na použitou roušku. Po dobu konzultací se žáci pohybují pouze ve třídě, případně na chodbě daného patra - pouze při použití WC s dostatečnými odstupy.

Na níže uvedeném formuláři Vás prosím o předběžné (ne)přihlášení dítěte na konzultace. Odešlete formulář i při negativní odpovědi.

Zájemci o konzultace budou obeslání následně s dalšími konkrétními informacemi a potřebnými dokumenty pro zahájení provozu.

FORMULÁŘ - https://forms.gle/RLb6bDg8iRswHPLH8