1. stupeň zahájení školy

1. stupeň zahájení školy 25.5. 2020

Důležité informace k zahájení výuky 1.st.

Vážení rodiče,

nejprve mi dovolte poděkovat Vám za Váš statečný boj s domácím vzděláváním Vašich dětí. Plně si uvědomuji, jak náročné pro některé z Vás bylo přinutit Vaše dětičky k práci a vynutit si krátkodobé soustředění. Mimořádná událost vyvolala v řadě dětských hlaviček prázdninovou představu, čemuž se nemůžeme divit, když jsme nikdy takovou situaci ještě nezažili. O to víc Vám děkuji za Vaši spolupráci.

 Z rozhodnutí MŠMT je umožněn od 25.5. 2020 vstup do školy žákům prvního stupně. Vzhledem k tomu, že se skupiny žáků nesmí slučovat, je nutné, aby žáci docházeli ve stanovené dny v přihlášeném počtu. Docházka po přihlášení je závazná (nikoliv jako při vedlejších prázdninách, kdy rodiče děti do družiny přihlásí a děti následně do školy nepošlou). Termín na přihlášení dítěte do skupiny je stanoven ministrem školství na 18.5. 2020. Později přihlásit dítě do skupiny nelze. U skupin se budou střídat vyučující dle možností školy.

Rizikové faktory pro docházku žáků do školy stanovené ministerstvem jsou zmíněné níže. Ze zájemců budou vytvořeny skupiny, které budou docházet do školy vždy od 7.45h do max. 16.00h . Podle počtu skupin budou žáci vyučováni učitelem, případně asistentkou pedagoga nebo vychovatelkou ŠD. Žáci budou v dopoledních hodinách vypracovávat zadání z „domácích“ úkolů zadaných třídními učitelkami (distanční výuka bude pokračovat dál pro nepřihlášené děti). V odpoledních hodinách budou děti dohlídávány vychovatelkami školní družiny v dané třídě. Po celou dobu pobytu ve škole budou děti ve své třídě. Na chodbu budou moci pouze na WC v předepsaných odstupech. V případě, že budou skupiny naplněny do plného počtu, budou muset mít po dobu pobytu ve třídě roušky. V přesunech po škole, na WC, do jídelny, před školou a případně na hřišti, jsou roušky povinné z nařízení vlády.

Na níže uvedeném formuláři Vás prosím o předběžné (ne)přihlášení dítěte do školy. Odešlete formulář i při negativní odpovědi.  FORMULÁŘ https://forms.gle/Bx6GdBCat5fu8DW27

Zájemci o přítomnost dětí ve škole budou následně obesláni  dalšími konkrétními informacemi a potřebnými dokumenty pro zahájení provozu.

Ministerstvo zdravotnictví ČR stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze

4. Porucha imunitního systému, např.

  • při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  • při protinádorové léčbě,
  • po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2)

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza)

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární)

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.